LUTHERROSEN
ANTOLOGI FOR BLANDET KOR

·  Download nodeeksempler
·  Køb på noder.dk


Fra forordet
”Gud har gjort vort hjerte og mod glad ved sin kære søn, som han gav os til forløsning fra synden og døden og djævlen.. Den, der for alvor tror noget sådant, kan slet ikke lade være, han må glad og med fornøjelse synge og fortælle om det, så andre også kan høre det og komme til det.”

Sådan skrev Martin Luther i fortalen til en salmebog i 1545. Når vi nu fejrer 500-året for reformationens begyndelse, så skal det selvfølgelig også fejres med nye salmer til at synge og fortælle om evangeliet, nye korsatser over Luther-salmer og nye korsange over bibelsteder. Reformationen gav næring til den salme- og sangtradition, vi lever af i dag. De nye tanker formidledes gennem sang, salmesangen blev en bærende del af gudstjenestens liturgi, og Martin Luther og hans medarbejdere satte sangen og musikken højt både i undervisning og dannelse og i dagliglivet. Korsang var en selvfølgelig del både af Luthers gudstjenesteordninger og af skolelivet. Alt sammen til inspiration for os i dag.

Folkekirkens Ungdomskor har med støtte fra Præsidiet for Reformationsjubilæet og Folkekirkens Fællesfond fået mulighed for at udgive de korsatser, der følger på i dette hæfte, og alle satserne er komponeret til lejligheden af komponister, der har været med til at præge korsangen de seneste årtier. En hjertelig tak til alle bidragydere for engagement i sagen og smukke værker. Korbogen indgår som en del af ”Lutherrosen”, en sangudgivelse, der også omfatter nydigtede salmer med nykomponerede melodier og essays om musik, sang og kirke.

Korsatserne falder i to grupper: satser over kendte salmer og satser over bibelsteder.
Salmesatserne er komponeret over salmer af Luther med Luther-tidens melodier.
Bibelstederne er valgt ud fra Luthers fortale(r) til forskellige salmebøger, hvor Luther begrunder, hvorfor vi skal synge, og her henviser til Mirjams sang, Davids salmerne og steder i brevene i Det Ny Testamente.

Vi håber, at ”Lutherrosen” må bidrage til, at vi glade og med fornøjelse kan synge om evangeliet både i 2017 og i fremtiden.

Marianne Christiansen, 2016


Indhold
1. Syng for Herren SATB Phillip Faber
2. Alle folkeslag, klap i hænderne SATB Merete Wendler
3. Om Herrens store godhed vil jeg synge SATB Merete Kuhlmann
4. Kom, lad os juble for Herren SAB Michael Bojesen
5. Som Ånden har lært os SATB Jakob Lorentzen
6. Løft dig højt over himlen, Gud SATB Jakob Lorentzen
7. Når I kommer sammen SATB Bo Gunge
8. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer SATB Michael Bojesen
9. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer SATBB Michael Bojesen
10. Behold os, Herre! ved dit ord SATB Merete Wendler
11. Lovet være du, Jesus Krist SATB + akk. Merete Kuhlmann
12. Nu bede vi den Helligånd SATB Merete Wendler
13. Nu fryde sig hver kristen mand SATB (+ akk.) Phillip Faber
14. Vor Gud han er så fast en borg SATB Bo Gunge

Læs artikel om hele Lutherrose-projektet af Ole Brinth


Anmeldelse fra Organistbladet af Birgitte Ebert
"...alt i alt en imponerende udgivelse, som varmt kan anbefales.
"
·  Læs hele anmeldelsen her

 

OM UDGIVELSEN

· Titel: Lutherrosen - Antologi for blandet kor
· Undertitel: 14 satser
· Instrumentation: Blandet kor
· Redaktion: Ole Brinth m. fl.

· Sider: 76 sider
· Format: 19x27 cm. softcover
· FUK 142
· ISMN 979-0-706799-34-6
· Udgivelsesår: 2016

· Vejl. pris: 199,00 kr.

Lutherrosen oversigt
· FUK 139 17 salmer SALMEBOG
· FUK 140 17 salmer MELODIBOG
· FUK 141 Antologi for lige stemmer
· FUK 142 Antologi for blandet kor
· FUK 143 Essays om musik og poesi