LUTHERROSEN - 17 Salmer

·  Download nodeeksempler
·  Køb på noder.dk


Fra forordet
”Gud har gjort vort hjerte og mod glad ved sin kære søn, som han gav os til forløsning fra synden og døden og djævlen. Den, der for alvor tror noget sådant, kan slet ikke lade være, han må glad og med lyst synge og fortælle om det, så andre også kan høre det og komme til det.”

Sådan skrev Martin Luther i fortalen til en salmebog i 1545. Når vi i 2017 fejrer 500-året for reformationens begyndelse, så skal det selvfølgelig også fejres med nye salmer til at synge og fortælle om evangeliet. Reformationen gav næring til den salme- og sangtradition, vi lever af i dag. De nye tanker formidledes gennem sang, salmesangen blev en bærende del af gudstjenestens liturgi, og Martin Luther og hans medarbejdere satte sangen og musikken højt både i undervisning og dannelse og i dagliglivet.

Folkekirkens Ungdomskor har med støtte fra Præsidiet for Reformationsjubilæet og folkekirkens fællesfond fået mulighed for at udgive disse nye salmer, skrevet og komponeret til lejligheden af digtere og komponister, der har været med til at præge salmesangen de seneste årtier. En hjertelig tak til alle bidragydere for engagement i sagen og smukke værker. Salmebogen indgår som en del af ”Lutherrosen”, en sangudgivelse, der også omfatter kormusik og essays om musik, sang og kirke.

Salmerne forholder sig bredt fortolkende til reformationens temaer. Som en særlig hilsen til Luthers katekismussalmer - de salmer, som Luther fik skrevet til de grundlæggende temaer i kristendomsundervisningen – er der bl.a. skrevet nye salmer over katekismens hovedafsnit: De ti bud, trosbekendelsen, Fadervor, dåben, nadveren og skriftemålet.

Vi håber, at ”Lutherrosen” må bidrage til, at vi glade og med lyst kan synge om evangeliet både i 2017 og i fremtiden.

Marianne Christiansen, 2016


Indhold
1a. Når du vil (Holger Lissner / Åshild Watne)
1b. Når du vil (Holger Lissner / Christian Præstholm)
1c. Når du vil (Holger Lissner / Jesper Gottlieb)
2. Ti bud er Sinai-lovens tal (De ti bud) (Holger Lissner / Klaus Brinch)
3. Herre vi tror (trosbekendelsen) (Lisbeth Smedegaard Andersen / Willy Egmose)
4. Vor Gud du som er i det skjulte (Fadervor) (Lisbeth Smedegaard Andersen / Erik Sommer)
5. Vi kommer til dåben (dåben) (Holger Lissner / Hans Dammeyer)
6. Vi træder frem for dig, Guds søn (skriftemålet) (Holger Lissner / Christian Præstholm)
7. Stjerneløs var påskeaftnen (nadveren) (Niels Johansen / Bo Gunge)
8. Jesus Kristus selv til stede (nadveren) (Inge Hertz Aarestrup / Christian Præstholm)
9. Hvem elsker en Kain (Niels Johansen / Birgitte Agerskov Buur)
10. Herre, se til mig i nat (Sten Kaalø / Willy Egmose)
11. Som lysår er din kærlighed (Arne Andreasen / Jesper Gottlieb)
12. Du er (Jens Simonsen / Willy Egmose)
13a. Dit ansigt Herre (Lisbeth Smedegaard Andersen / Bo Gunge)
13b. Dit ansigt Herre (Lisbeth Smedegaard Andersen / Erling Lindgren)
14. Hør mig, min Gud (Inge Hertz Aarestrup / Arne Andreasen)
15. Vor Gud, du mærker vores sorg (Iben Krogsdal / Erling Lindgren)
16. Umærkeligt! en efterklang (Lisbeth Smedegaard Andersen / Bo Gunge)
17. Jeg kommer i min dybe nød (Iben Krogsdal / Jesper Gottlieb)

Læs artikel om hele Lutherrose-projektet af Ole Brinth


Anmeldelse fra Organistbladet af Birgitte Ebert
"...alt i alt en imponerende udgivelse, som varmt kan anbefales.
"
·  Læs hele anmeldelsen her

 

OM UDGIVELSEN

· Titel: Lutherrosen 17 salmer - MELODIBOG
· Instrumentation: Klaver- og orgelsatser
· Redaktion: Ole Brinth m. fl.

· Sider: 20 sider
· Format: A4 tværformat
· FUK 140
· ISMN 979-0-706799-32-2
· Udgivelsesår: 2016

· Vejl. pris: 149,00 kr.