Lovsynger Herren

·  Download nodeeksempler
·  Køb på noder.dk


Indhold:
1. Ak, søger de ydmyge steder
2. Du fylder mig med glæde
3. En sød og liflig klang
4. Herre Gud! Dit dyre navn og ære
5. Herre Jesus, vi er her
6. Herre, hvor skal vi gå hen?
7. Herre, jeg vil gerne tjene
8. Herre, jeg vil gerne takke
9. Jeg er i Herrens hænder
10. Jesus er mit liv i live
11. Lad det klinge sødt i sky
12. Lovsynger Herren
13. Så gennembryd da sjæl og sind
14. Tør end nogen ihukomme
15. Vi stolte Adams slægter
16. Vidunderligst af alt på jord

Fra forordet:
Denne samling består af arrangementer for kor og orgel tænkt til gudstjenestebrug som introitus, graduale (korsang mellem læsningerne), motet, korsang under nadveruddelingen eller lignende. Flere af satserne er så enkle, at de kan indstuderes ved en forprøve før gudstjenesten.

Hver vokalsats er udskrevet for en-, to-, tre- eller firestemmigt kor, men kan naturligvis udføres solistisk, alt efter hvad man råder over. De enkelte stemmer kan synges af såvel voksne (kvinde- eller mandsstemmer) som børn. Nogle stemmer kan eventuelt erstattes af instrumenter. De flerstemmige satser kan reduceres til hvad man råder over, og diskantstemmerne kan fravælges. Det er også muligt at beskære satserne dersom man ønsker færre antal vers.

De i indholdsfortegnelsen anførte opførelsestidspunkter er naturligvis blot forslag. Endelig kan man efter behov udskifte teksterne, som alle er hentet fra Den Danske Salmebog. Orgelsatserne kan med lidt god vilje og store hænder udføres på klaver.


Anmeldelse fra PO-bladet af Ida Hovalt
"Alt i alt en rigtig god samling af fine, velklingende og gedigne satser til brug for alle, der arbejder med kor i kirken. Opsætningen er flot med tydelig tekst og nodetryk. Det er kendte og iørefaldende melodier, og akkompagne-mentet er holdt i et letkrydret tonesprog, der klinger nutidigt."
·  Læs hele anmeldelsen her

 

OM UDGIVELSEN

· Komponist: Per Günther
· Titel: Lovsynger Herren - 16 motetter til kirkeåret
· Tekst: Den Danske Salmebog
· Instrumentation: 1-4 stemmer, orgel

· Sider: 56 sider
· Format: 19 x 27 cm.
· FUK 131
· ISMN 979-0-706799-09-4
· Udgivelsesår: 2012

· Vejl. pris: 140,00 kr.