Når dagen hælder
Koralbog med salmeforspil
til begravelser

·  Download nodeeksempler
·  Download indholdsfortegnelse
·  Køb på noder.dk


Denne koralbog indeholder de 65 salmemelodier fra Den Danske Koralbog til salmer, der skønnes at være de hyppigst benyttet ved begravelser og bisættelser. Alle salmerne gengives i normal, samt i dyb udgave, og alle er forsynet med et lille, enkelt salmeforspil komponeret til lejligheden.

Bogen er tænkt som en udpræget brugsbog; den skal være praktisk at tage med, hvis man som organist skal have en kapel-tjeneste eller lignende. Under hver node er begyndelsesteksten til salmens sidste vers anført, og bagest i noden findes de mest gængse korsvar.

Sammen med denne node udgiver Forlaget Mixtur også ”NÅR DAGEN HÆLDER - Orgelmusik til begravelser” (FMX 01-031). Den rummer 133 orgelsatser fra barokken til i dag - 74 frie satser og 59 orgelkoraler.Denne samling indeholder 133 orgelsatser fra barokken og til vor tid. Stilfærdig, smuk og eftertænksom musik - særligt udvalgt med henblik på begravelser og bisættelser.

- 65 salmer fra Den Danske Koralbog
- Alle salmer bringes i normal samt i dyb udgave
- Alle salmer er forsynet med et lille, enkelt salmeforspil
- Begyndelsestekst til salmens sidste vers er anført under hver node
- Flot indbinding og layout. Stofindbundet med sølvprægAnmeldelse fra PO-bladet af Henrik Strøm
"Udgivelsens layout og indbundne tryk er af forbilledlig høj kvalitet. Alle koraludsættelserne har teksten til første vers sat under noderne og sidste vers’ begyndelseslinje skrevet som en fodnote. Bagest i udgivelsen findes også noder til de mest benyttede korsvar. De fleste praktiske krav til en koralbog synes således at være opfyldt særdeles tilfredsstillende."  

"Som helhed betragtet er koralbogen og forspilssamlingen meget vellykket som et praktisk arbejdsredskab, og på det æstetiske plan synes forspillene at klæde melodierne på til anledningen – og det er bestemt anbefalelsesværdigt."
·  Læs hele anmeldelsen her

 

OM UDGIVELSEN

· Titel: Når dagen hælder
· Undertitel:
Koralbog med salmeforspil til begravelser
· Instrumentation: Orgel
· Redaktør: Lasse Toft Eriksen

· Sider: 136 sider
· Format: 23 x 31 cm. Stofindbundet
· FMX 01-032 
· ISMN 979-0-706799-69-8 
· Udgivelsesår: 2020

· Vejl. pris: 499,00 kr.