Vignetti semplici

·  Download nodeeksempler
·  Køb på noder.dk


Fra forordet (Ole Brinth):
Med ønske om at fastholde og forny fokus på det lille orgel og repertoiret for det lille orgel indbød Sjællands Kirkemusikskole i foråret 2019 til kursus med domorganist Kristian Olesen som underviser.
På initiativ fra Kristian Olesen opfordrede Kristian Olesen og Sjællands Kirkemusikskole forud for kurset domorganist Bo Grønbech, Helsingør domkirke, til at komponere mindre stykker for det lille orgel, der defineredes som orgel med et manual og pedal.

Til vores glæde tog Bo Grønbech udfordringen op, og komponisthonoraret blev efter ansøgning bevilget af Frobeniusfonden. Med tilsagnet fra Bo Grønbech var der skabt mulighed for at indbyde til kursus i foråret 2019 under den sigende overskrift ”Det lille orgel – fra Frescobaldi til Grønbech”.

Forud for kursusdagen forelå Bo Grønbechs 8 nykomponerede stykker i manuskript, og var her til stor glæde for underviser og kursister. Med støtte fra DOKS- Gramex-midler og i samarbejde med Forlaget Mixtur kan Bo Grønbechs kompositioner med nærværende udgivelse komme en større kreds til gode.

Der skal her lyde en tak til Bo Grønbech for tilsagn og for den fine række af vignetter, der på selvfølgelig og naturlig vis placerer sig blandt de væsentlige bidrag til det nyere repertoire for det lille orgel.

Indhold:
1. Hymne (Åndelig sang fra Harboøre: "Se, dagen bryder frem med magt")
2. Kyrie (Missa Orbis factor)
3. Elegi
4. Koral
5. In vernalis temporis (Piae cantiones:"Frydeligt med jubelkor")
6. Meditation
7. Aftensang (J.A.P. Schulz: "Sig månen langsomt hæver")
8. Sanctus (Missa Cum jubilo)

 

OM UDGIVELSEN

· Komponist: Bo Grønbech
· Titel: Vignetti semplici
· Instrumentation: Orgel

· Sider: 24 sider
· Format: A4 Hæftet
· FMX 01-027
· ISMN 979-0-706799-62-9
· Udgivelsesår: 2019

· Vejl. pris: 119,00 kr.