Otte små præludier

·  Download nodeeksempler
·  Køb på noder.dk


Fra forordet
Den lutherske koral er et af de mest karakteristiske og særprægede udslag af reformationen. I op mod 500 år har komponister taget udgangspunkt i de karakterstærke melodier og tekster, og skabt musik, der som udgangspunkt nok var brugsmusik, men som tillige havde en kvalitet og udtrykskraft som har gjort, at megen af denne musik den dag i dag har en plads ikke blot i gudstjenesten, men gør sig gældende langt ind i det almene musikliv.

I forbindelse med fejringen af reformationsjubilæet i 2017 er der fra forskellig side blevet rejst ønske om en samling orgelstykker, der bygger på reformationstidens salmer, og som kan udføres på et mindre orgel. Resultatet er den samling, der her præsenteres. Ud over at byde på orgelmusik af høj kvalitet, peger samlingen på landsbyorglet - det lille orgel med måske kun et manual og uden pedal - som et fuldgyldigt musikinstrument. Det er ikke kun et orgels størrelse, der afgør dets kvalitet og anvendelighed.

Indhold
1. Procession - Vor Gud han er så fast en borg (Nürnberg 1529)
2. Meditation i persisk modus
3. Pastorella
4. Tambourin - I dødens bånd vor Frelser lå (Joh. Walter 1524)
5. De profundis - Af dybsens nød (Joh. Walter 1524)
6. Verset (À la mémoire de mon cher Maître Jean Langlais)
7. Sotto voce (In memoriam Simon Ruberg)
8. Toccatina - Nu fryde sig hver kristen mand (Nürnberg 1524)


Anmeldelse fra Organistbladet af Karsten Gyldendorf
"Komponistens kærlighed til og store inspiration af det 20. århundredes franske orgellitteratur fornægter sig ikke, og det understreges da også af en hilsen til le grand Maître: Jean Langlais. Alt dette kombineret med komponistens personlige og kreative signatur fører til en samling af særdeles gudstjenesteegnede præludier med 2 – 3 minutters varighed pr. enhed. Der er anvendt kompositoriske virkemidler fra middelalder og renæssance krydret med opfindsomme og finurlige harmoniske og satstekniske effekter med stor variation i stemning, udtryk og dynamik fra stykke til stykke. Det virker på samme tid gammelt og nyt."

·  Læs hele anmeldelsen her

Anmeldelse fra organist.org (3/2017) af Julie Schaumann-Hansen
"Bo Grønbechs orgelpræludier spænder vidt, harmonisk og satsteknisk, mellem det blide og det bastante, den inkle idé og det mere eksperimenterende. Parallelle intervaller og motivgentagelse karakteriserer flere satser, og meget kan stort set spilles fra blad."


OM UDGIVELSEN

· Komponist: Bo Grønbech
· Titel: Otte små præludier
· Instrumentation: Orgel

· Sider: 20 sider
· Format: A4 Hæftet
· FMX 01-017
· ISMN 979-0-706799-39-1
· Udgivelsesår: 2016

· Vejl. pris: 119,00 kr.