15 præludier over morgensalmer

·  Download nodeeksempler
·  Køb på noder.dk


Fra forordet
Mange gudstjenester indledes med en morgensalme og mange organister vælger et præludium, der på den ene eller den anden måde kan knytte sig til denne salme. Præludiet kan på den måde pege hen på salmens melodi, karakter eller toneart og det kan skabe en god, sammenhængende start på gudstjenesten.

Med disse 15 præludier over morgensalmer har vi ønsket at skrive en række satser, der kan være med til at skabe denne sammenhæng. Vi har bevidst kaldt dem præludier i stedet for orgelkoraler, da det i flere af satserne har været et sigte, at kunne forholde sig lidt friere til de enkelte melodier og i stedet at dyrke andre musikalske aspekter. Vi har også haft for øje, at præludierne ikke skal være for svære at gå til og at de skal kunne realiseres på relativt små instrumenter.
Flemming Chr. Hansen, Lasse Toft Eriksen & Mads Høck, januar 2016

Den mørke nat forgangen er (Mads Høck)
Denne er dagen, som Herren har gjort (Lasse Toft Eriksen)
Den signede dag med fryd vi ser (Mads Høck)
Gud, du, som lyset og dagen oplod (Flemming Chr. Hansen)
Gud ske tak og lov (Flemming Chr. Hansen)
I østen stiger solen op (Lasse Toft Eriksen)
Lysets engel går med glans (Lasse Toft Eriksen)
Morgenstund har guld i mund (Lasse Toft Eriksen)
Nu gløder øst i morgenskær (Flemming Chr. Hansen)
Nu rinder solen op (Mads Høck)
Nu titte til hinanden de favre blomster små (Mads Høck)
Nu vågne alle Guds fugle små (Lasse Toft Eriksen)
Rind nu op i Jesu navn (Flemming Chr. Hansen)
Se, nu stiger solen af havets skød (Flemming Chr. Hansen)
Vågn op og slå på dine strenge (Mads Høck)


Anmeldelse fra Organistbladet af Bjørn Rasmussen
"Resultatet er glimrende. Præludierne, netop præludier og ikke orgelkoraler, fordi d’herrer ikke havde lyst til at føle sig alt for stramt bundet af cantus firmus, er enkle, men ikke så enkle, at de ikke er interessante. Mads Høcks er umiddelbart melodiske og charmerende, Lasse Toft Eriksens hælder til det nordisk akademiske, og Flemming Chr. Hansen har hang til det meditativt/mystiske, alt ment i den positivest tænkelige forstand. Disse forskelle til trods virker hæftet ganske homogent og sammenhængende. "

·  Læs hele anmeldelsen her


OM UDGIVELSEN

· Komponister: Flemming Chr. Hansen, Lasse Toft Eriksen, Mads Høck
· Titel: 15 præludier over morgensalmer
· Instrumentation: Orgel

· Sider: 32 sider
· Format: A4 Hæftet
· FMX 01-015
· ISMN 979-0-706799-29-2
· Udgivelsesår: 2016

· Vejl. pris: 149,00 kr.