Danske Orgelkoraler
303 koralbearbejdelser

·  Download nodeeksempler
·  Download indholdsfortegnelse
·  Køb på noder.dk


"Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejdelser" er Forlaget Mixturs største satsning og muligvis den største danske kirkemusikalske udgivelse nogensinde. Antologien er trykt i tre bind og indeholder 350 år danske orgelkoraler fra barokken og frem til i dag.

Alle salmebogens ”kernesalmer” er repræsenteret med mindst én orgelkoral. De største salmer er om muligt præsenteret med flere orgelkoraler af forskellig sværhedsgrad og stil. Kvalitet er et nøgleord gennem hele samlingen, både hvad angår det kompositorisk håndværksmæssige og det layoutmæssige. Antologien viser det bedste inden for dansk orgelkoral-produktion og vil kunne fungere som en unik basissamling for alle organister.

En række tidligere udgivne orgelkoraler indgår i samlingen og ellers består antologien primært af nye værker, ligesom der er skrevet satser specifikt til denne samling.
Flere af værkerne er blevet fundet i forbindelse med forskning på bl.a. Det Kongelige Bibliotek og i Københavns Domkirkes nodearkiv.

• 65 danske komponister fra barokken og frem til 2014 har bidraget
• Stor variation inden for stil, genre og sværhedsgrad
• Dybdegående gennemgang af orgelkoralens historie i Danmark
• Komponistbiografier
• Omfattende register med forslag til anvendelse i kirkeåret
• Udkommet i 3 bind - i alt over 700 sider
• Smukt indbundet og med spiralryg


Følgende 65 komponister er præsenteret i udgivelsen
Christian Flor (1626-1698)
Diderik Buxtehude (ca. 1637-1707)
Christian Geist (c. 1640-1711)
Niels W. Gade (1817-1890)
Peter Heise (1830-1879)
Gottfred Matthison-Hansen (1832-1909)
Hermann Amberg (1834-1902)
Thomas Laub (1852-1927)
Frederik Matthison-Hansen (1868-1933)
Camillo Carlsen (1876-1948)
Jens L. Emborg (1876-1957)
P.S. Rung-Keller (1879-1966)
Laurids Lauridsen (1882-1946)
J.N. Sand Lauridsen (1884-1964)
Jørgen Martin Nielsen (1884-1960)
N.O. Raasted (1888-1966)
Johannes Viggo Pedersen (1896-1975)
Mogens Wöldike (1897-1988)
Birthe Stryhn (årstal ukendt)
Povl Hamburger (1901-1972)
Eilert Lindorff-Larsen (1902-1983)
Svend-Ove Møller (1903-1949)
Jens Bjerre (1903-1986)
Aksel Munk (1904-2001)
Finn Viderø (1906-1987)
Alfred Værge (1909-1976)
Aksel Andersen (1912-1977)
Christian Vestergaard-Pedersen (født 1913)
Johannes Nørgaard (1916-1977)
Walther Børner (1916-2008)
Leif Kayser (1919-2001)
Einar Trærup Sark (1921-2005)
Bernhard Lewkovitch (født 1927)
Knud Høgenhaven (1928-1987)
Erling D. Bjerno (født 1929)
Knud Refer (1930-2003)
Per Günther (født 1933)
Jørgen Erichsen (født 1935)
Erik Norby (1936-2007)
Henning Riiser (1938-2005)
Jørn Jørkov (1938-2014)
Henrik Fibiger Nørfelt (født 1940)
Leif Martinussen (født 1941)
Morten Nyord (født 1944)
Niels la Cour (født 1944)
Henrik Colding-Jørgensen (født 1944)
Bjarne Hersbo (født 1946)
Peter Møller (1947-1999)
Knud-Erik Kengen (født 1947)
Lars Kristian Hansen (født 1949)
Bo Grønbech (født 1951)
Karsten Houmark (født 1951)
John Frandsen (født 1956)
Jesper Madsen (1957-1999)
Kurt Levorsen (født 1957)
Flemming Friis (født 1961)
Jesper Topp (født 1964)
Per Skriver (født 1964)
Peter Gawol (født 1966)
Flemming Chr. Hansen (født 1968)
Mads Høck (født 1968)
Dan Kær Nielsen (født 1971)
Christian Præstholm (født 1972)
Lasse Toft Eriksen (født 1978)
Morten Ladehoff (født 1978)


Anmeldelse fra PO-bladet af Henrik Strøm
"Styrken ved nærværende udgivelse er, at den så fornemt og helt udogmatisk afspejler orgelkoralernes historiske udvikling repræsenteret ved 65 danske komponister og organister, hvoraf næsten halvdelen er nulevende."

"I stil- og genremæssig henseende er udgivelsen forbilledlig. Den rummer såvel de mindre koralforspil, egentlige orgelkoraler og større mere frie bearbejdelser."

"Udgivelsens kvalitet er i top på alle punkter fra nodeopsætningen til papirkvaliteten og den flotte indbinding med spiralryg. Samlingen er uomgængelig for en hver med interesse for kirkemusik, og skal have den bedste anbefaling – køb den!"
·  Læs hele anmeldelsen her

OM UDGIVELSEN

· Titel: Danske Orgelkoraler - 303 koralbearbejdelser
· Instrumentation: Orgel
· Redaktør: Lasse Toft Eriksen

· Sider: 242/264/214 sider
· Format: A4 stofindbunde
· Bind 1: FMX 01-012 a / ISMN 979-0-706799-20-9
· Bind 2: FMX 01-012 b / ISMN 979-0-706799-21-6
· Bind 3: FMX 01-012 c / ISMN 979-0-706799-22-3
· Udgivelsesår: 2015

· Vejl. pris: 1500,00 kr.