Orgel Album
Carl Nielsen

·  Download nodeeksempler
·  Køb på noder.dk


Skønt Carl Nielsen flere gange i løbet af sit liv viste interesse for orglet, gav han sig først for alvor i kast med at komponere for instrumentet i sine sidste leveår. Det resulterede i samlingen "29 små præludier for orgel eller harmonium" op. 51 samt det monumentale værk "Commotio" op. 58.

Blandt Carl Nielsens øvrige værker finder man dog anden musik, der egner sig for transskription for orgel, og derfor består nærværende Orgel Album dels af et udpluk af "29 små præludier", dels af en række transskriberede værker. Disse arrangementer er forsøgt tilrettelagt, som havde de været komponeret for orgel, og derfor er der fra udgiverens side taget enkelte friheder i forhold til forlægget mht. stemmeføring, frasering og dynamik. Alt er dog udarbejdet i største respekt for komponisten, og det er et håb, at mange vil få glæde af at kunne føje disse værker til det ellers sparsomme Nielsen- repertoire.


Indhold:
Fest-præludium ved århundredskiftet
8 Præludier fra "29 små præludier for orgel eller harmonium", op. 51
Præludium I - F-dur
Præludium II - e-mol
Præludium XI - G-dur
Præludium XVIII - C-dur
Præludium XXII - Es-dur
Præludium XXIII - Es-dur
Præludium XXVII - fis-mol
Præludium III - E-dur
Min Jesus, lad mit hjerte få
Tema med variationer fra blæserkvintet, op. 43
Drømmen om "Glade jul"
Tågen letter fra eventyrspillet "Moderen", op. 41
Andante quasi sostenuto fra melodramaet "Snefrid"


Anmeldelse fra Organistforeningens blad af Thorkil Mølle
"Melodien til ”Min Jesus” er en lille perle, men de umiskendelig nielsenske træk kommer først rigtig frem i blæserkvintettens variationsrække. Arrangøren bearbejder temaet samt otte variationer til en idiomatisk orgelsats… Fremover kan derfor også landets organister demonstrere de mange facetter af Nielsens originale og særprægede tonesprog! Nodetryk og opsætning er nydelig og let overskuelig."
·  Læs hele anmeldelsen her

OM UDGIVELSEN

· Komponist: Carl Nielsen

· Titel: Ogel Album / Organ Album
· Instrumentation: Orgel

· Sider: 32 sider
· Format: A4 hæftet
· FMX 01-011
· ISMN 979-0-706799-19-3
· Udgivelsesår: 2014

· Vejl. pris: 149,00 kr.