160 Salmeforspil

·  Download nodeeksempler
·  Køb på noder.dk


·  Se hele indholdsfortegnelse her

Fra forordet:
Forspillene i denne samling er nedfældet løbende de seneste knap 20 år til mit eget brug i de kirker, hvor jeg har gjort tjeneste.

Jeg forsøger ofte i mine forspil at slå salmens tone an ud fra både et stilmæssigt og et tekstmæssigt aspekt. Da en salme består af både tekst og melodi, kan det være inspirerende også at tage afsæt i teksten og på den ene eller anden måde lade den spejle sig i forspillet rent programmusikalsk.

Hvad angår det stilmæssige, har jeg i en håndfuld af forspillene skelet til en række værker af eksempelvis Caldara, Pergolesi, Mozart, Schubert, Gade, Chopin og Prokofiev og tilladt mig at låne en figur, et harmonisk forløb eller lignende.

Alle forslag til manualfordeling og brug af pedal er vejledende. Det samme gør sig gældende for de sparsomme registreringsanvisninger. Generelt foretrækker jeg en klanglig variation med øje for salmens karakter. Flere af forspillene egner sig fint også for klaver, evt. med en simpel basomlægning. Derudover skal alle føle sig frie til - i forspillene til ikke beskyttede komponisters salmer - at springe i musikken eller på anden måde at ændre i satserne efter behag. De lidt længere og især de satser, hvor melodien bringes i sin helhed, vil fint kunne fungere som en lille orgelkoral.

For læsevenlighedens skyld er en del af satserne noteret i halve eller i dobbelte nodeværdier i forhold til koralbogen. Over et par af disse satser er der sat en tempoangivelse, for at udelade tvivl. Af praktiske grunde har jeg valgt at notere forspillene i de tonearter der korresponderer med "Koralbog til den danske salmebog" (2003). Dog er 10 udvalgte forspil bragt i en dybere toneart bagerst i bogen.


Anmeldelse fra Organistforeningens blad af Christa Nyborg
"Jeg sidder med en rigtig lækker samling forspil i hænderne… Samlingen er spækket med overraskende modulationer, underfundige og smukke musikalske ideer – som ”Nu falmer skoven” i valsestil og enkel vellyd i trio-forspil til ”Se, nu stiger solen”. De feststemte salmer som ”I al sin glans” og ”Denne er dagen” har forspil, der er fulde af fest. I ”Til himlene rækker” løber skalaerne hele tiden opad og slutter i det himmelhøje. I ”Nu titte til hinanden” mærker man, hvordan der ”tittes” ved hjælp af forte og piano. ”Vor Herres Jesu mindefest” begynder dybt og roligt og har den meditative tone, som kendetegner passionstiden. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke kun ligger et stort arbejde med melodierne og deres karakter i denne samling af forspil. Den afspejler også en stor indlevelse i teksternes indhold. Dermed er forspillene allerede med til at fortolke og hjælpe formidlingen på vej."
·  Læs hele anmeldelsen her

 

OM UDGIVELSEN

· Komponist: Lasse Toft Eriksen
· Titel: 160 salmeforspil
· Instrumentation: Orgel

· Sider: 156 sider
· Format: A4 Spiralindbinding
· FMX 01-009
· ISMN 979-0-706799-17-9
· Udgivelsesår: 2014

· Vejl. pris: 299,00 kr.