Vesper Organi

·  Download nodeeksempler
·  Køb på noder.dk


Indhold:
1. Preludio
2. Lauda (lovsang, hymn of thanksgiving)
3. Preghiera
(hovedsagelig skiftende bøn,
mainly variable prayer)
4. Fuga
5. Meditazione
6. Quiète (stilhed, quiet)
7. Inno (hymne, hymn)
8. Orazione
(hovedsagelig fast bøn,
mainly invariable prayer)
9. Postludio

Fra forordet:
Ordet vesper (latin: aften) bruges som betegnelse dels på en liturgisk "aftensang" (hovedsagelig protestantisk) dels på "tidebønnen ved mørkets frembrud" (hovedsagelig katolsk). Hvis man tænker sig, at man i en kirke eller et kloster beslutter undtagelsesvis en dag at lade vesperen erstatte af en halv times orgelkoncert, idet organisten gives frie hænder til at sammensætte en "orglets vesper", der ikke behøver at følge gangen i den liturgiske vesper, men blot kan være alment inspireret deraf, så har man idéen, der dannede udgangspunktet for denne komposition.

For nogle af satserne, såsom Bøn, Stilhed og Hymne, har især tidebønnens verden været inspirationen, for andre, såsom Preludio og Fuga, især orgelmusikkens. Hist og her er desuden brugt motiver, der skulle hentyde til den form for gregoriansk sang eller recitation, som man eksempelvis kunne møde inden for en gregoriansk vesper.

OM UDGIVELSEN

· Komponist: Niels la Cour
· Titel: Vesper Organi
· Instrumentation: Orgel
· Kompositionsår: 2003
· Varighed: 28-30 min.

· Sider: 56 sider
· Format: A4
· FMX 01-008
· ISMN 979-0-706799-11-7
· Udgivelsesår: 2013

· Vejl. pris: 179,00 kr.