Carl Nielsen

Lasse Toft Eriksen

(1865-1931)


Biografi:
Den danske komponist Carl August Nielsen blev født den 9. juni 1865 i et fattigt landarbejderhjem i Sortelung nær Nørre Lyndelse, syd for Odense. Faderen var maler og tjente ekstra som landsbymusikant og Carl Nielsen blev tidligt sendt ud for at tjene. Som dreng fik han violinundervisning og i en lokal musikforening stiftede han bekendtskab med den klassiske orkestermusik. I 1879 konkurrerede han sig ind i regimentsmusikkorpset i Odense, hvor han lærte at spille signalhorn og altbasun. I 1884 blev han optaget på Musikkonservatoriet i København med violin som hovedfag. Efter aflagt eksamen konkurrerede han sig i 1889 ind på en plads som 2. violin i Det Kongelige Kapel. Carl Nielsen havde da allerede markeret sig som komponist, bl.a. med sit op. 1, "Lille Suite for Strygere".

I 1890 modtog han Det Anckerske Legat, der gav ham mulighed for at tage ud på en længere studierejse til Tyskland, Frankrig og Italien. Her mødte han den to år ældre billedhugger Anne Marie Brodersen, som han blev viet til under opholdet. I 1905 fratrådte han stillingen i Det Kongelige Kapel, og tre år senere udnævntes han til 2. kapelmester ved Det Kongelige Teater, en stilling, han beholdt til 1914. Året efter overtog han dirigentposten i Musikforeningen i København. I årene 1916-19 var han tilknyttet Konservatoriet som teorilærer og fra 1916 til sin død havde han sæde i dets direktion.

Blandt Carl Nielsens hovedværker skal nævnes de 6 symfonier, operaerne "Saul og David" og "Maskarade", koncerter for henholdsvis violin, fløjte og klarinet, kammer- og klavermusik og en lang række sange og salmer. Carl Nielsen udgav desuden erindringsbogen "Min fynske barndom" (1927) samt essaysamlingen "Levende Musik" (1925).

Udgivelser på Forlaget Mixtur

· FMX 01-011: Orgel Album
· FMX 02-006: 30 salmer
· FMX 02-007: Potpourri (blandet kor)
· FMX 02-008: Potpourri (lige stemmer)